Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

NLB BANKA AD BEOGRAD

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

NLB BANKA AD BEOGRAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
23.07.2010.Tip dokumentaObaveštenje o izdatim dugoročnim kuponskim obveznicama - NLB banka a.d. , Beograd
21.06.2010.Tip dokumentaSazivanje godišnje Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
21.06.2010.Tip dokumentaIzveštaj sa održane V vanredne Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
21.06.2010.Tip dokumentaSazivanje V vanredne Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
02.06.2010.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - NLB banka a.d. , Beograd
14.05.2010.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - NLB banka a.d. , Beograd
04.12.2009.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
17.11.2009.Tip dokumentaOdluka o sazivanju Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
04.11.2009.Tip dokumentaObaveštenje o zahtevu za prinudnu prodaju akcija - NLB banka a.d. , Beograd
16.07.2009.Tip dokumentaIzveštaj o preuzimanju akcija - NLB banka a.d. , Beograd
10.07.2009.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - NLB banka a.d. , Beograd
18.06.2009.Tip dokumentaPonuda za preuzimanje akcija (skraćeni tekst) - NLB banka a.d. , Beograd
12.05.2009.Tip dokumentaPonuda za prodaju sopstvenih akcija - NLB banka a.d. , Beograd
01.04.2009.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
26.01.2009.Tip dokumentaFinansijski izveštaj na dan statusne promene spajanja uz pripajanje 30.09.2008. godine - NLB banka a.d. , Beograd
14.08.2008.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - NLB Continental banka a.d. , Novi Sad
30.07.2008.Tip dokumentaUgovor o spajanju uz pripajanje NLB LHB banke a.d.Beograd NLB Continental banci a.d.Novi Sad - NLB Continental banka a.d. , Novi Sad
29.07.2008.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - NLB Continental banka a.d. , Novi Sad
29.07.2008.Tip dokumentaObaveštenje poveriocima o zabeležbi Nacrta Ugovora o spajanju i pripajanju - NLB Continental banka a.d. , Novi Sad
27.06.2008.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - NLB Continental banka a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.