Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

RUMAPLAST AD RUMA

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

RUMAPLAST AD RUMA najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
06.06.2013.Tip dokumentaIzmena Sazivanja Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
17.05.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
11.04.2013.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2012. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
23.07.2012.Tip dokumentaRešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Rumaplast a.d. , Ruma
04.07.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
08.06.2012.Tip dokumentaPredlog statuta - Rumaplast a.d. , Ruma
08.06.2012.Tip dokumentaPredlog osnivačkog akta - Rumaplast a.d. , Ruma
28.05.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
24.05.2012.Tip dokumentaKonsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
22.05.2012.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2011. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
16.01.2012.Tip dokumentaObaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Rumaplast a.d. , Ruma
05.08.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2011.godine - Rumaplast a.d. , Ruma
12.07.2011.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
08.07.2011.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2010.godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
26.05.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
08.04.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011.godine - Rumaplast a.d. , Ruma
26.08.2010.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Rumaplast a.d. , Ruma
08.07.2010.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
08.07.2010.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
31.05.2010.Tip dokumentaSazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.