Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

RUMAPLAST AD RUMA

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

RUMAPLAST AD RUMA najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>;
09.04.2010.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010.godine - Rumaplast a.d. , Ruma
28.09.2009.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Rumaplast a.d. , Ruma
17.07.2009.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
09.07.2009.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
17.06.2009.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
28.04.2009.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009.godine - Rumaplast a.d. , Ruma
13.10.2008.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Rumaplast a.d. , Ruma
28.07.2008.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
22.07.2008.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
22.07.2008.Tip dokumentaIzvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
22.07.2008.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
30.05.2008.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
27.03.2008.Tip dokumentaIzjava o periodičnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Rumaplast a.d. , Ruma
26.11.2007.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja - Rumaplast a.d. , Ruma
04.07.2007.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
12.06.2007.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja - Rumaplast a.d. , Ruma
28.05.2007.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.