Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

SACEN A D Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

SACEN A D Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
02.07.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
22.05.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
22.05.2014.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
05.05.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. - Sacen a.d. , Novi Sad
10.07.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
11.06.2013.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
11.06.2013.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2012. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
31.05.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
21.09.2012.Tip dokumentaRešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sacen a.d. , Novi Sad
27.07.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
18.05.2012.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
18.05.2012.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad
11.05.2012.Tip dokumentaPredlog Statuta - Sacen a.d. , Novi Sad
11.05.2012.Tip dokumentaPredlog osnivačkog akta - Sacen a.d. , Novi Sad
11.05.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
03.05.2012.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
26.03.2012.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad
19.07.2011.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
01.06.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
11.05.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.