Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

NLB BANKA AD BEOGRAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaNLB BANKA AD BEOGRAD
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaBULEVAR MIHAJLA PUPINA 165V
NOVI BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.nlb.rs
Datum osnivanja1991-06-28
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 148763/2008, dana 31.12.2008. godine kod Agencije za privredne registre - Registar privrednih subjekata
Maticni broj08250499
PIB - poreski identifikacioni broj101700234
Tekući računi i banke kod kojih se vodeNLB BANKA AD BEOGRAD908-31001-95
Šifra delatnosti65121
Osnovna delatnostbankarske organizacije
Ime i prezime direktoraZoran Đurović, Predsednik izvršnog odbora
Ime i prezime osobe za kontaktTatjana Spasojević Sladoja
Telefon021/6622079
Faks021/451-844
e-mailtatjana.sladoja@nlb.rs

NLB BANKA AD BEOGRAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
24.12.2014.Tip dokumentaUpisnica XVI emisija akcija - NLB banka a.d. , Beograd
19.12.2013.Tip dokumentaUpisnica XIV emisija akcija - NLB banka a.d. , Beograd
19.12.2013.Tip dokumentaUpisnica XIII emisija akcija - NLB banka a.d. , Beograd
20.11.2013.Tip dokumentaUpisnica XII emisija akcija - NLB banka a.d. , Beograd
28.06.2012.Tip dokumentaRešenje o isključenju dužničkih hartija od vrednosti sa MTP Belex - tržišni segment MTP obvešnice, izdavaoca - NLB banka a.d. , Beograd
27.06.2012.Tip dokumentaRešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2012.Tip dokumentaPredlog Statuta - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2012.Tip dokumentaPredlog Osnivačkog akta - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2012.Tip dokumentaSazivanje vanredne sednice Skupštine - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2012.Tip dokumentaSazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
12.06.2012.Tip dokumentaUpisnica VIII emisije akcija član 12.3 ZOTK - NLB banka a.d. , Beograd
30.04.2012.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2011.godinu - NLB banka a.d. , Beograd
05.09.2011.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
25.08.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2011.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - NLB banka a.d. , Beograd
25.05.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
18.05.2011.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2010.godinu - NLB banka a.d. , Beograd
19.10.2010.Tip dokumentaSazivanje 6.vanredne Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
23.07.2010.Tip dokumentaUključenje obveznica NLB banka a.d. ,Beograd na VBT - NLCB01 - NLB banka a.d. , Beograd
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.