Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

RUMAPLAST AD RUMA

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaRUMAPLAST AD RUMA
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaINDUSTRIJSKA BB
RUMA
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.rumaplast.com
Datum osnivanja22.11.1976.
Broj rešenja upisa u sudski registarFi-499
Maticni broj08026122
PIB - poreski identifikacioni broj101341387
Tekući računi i banke kod kojih se vodeNLB banka ad Beograd310-4014-05
Banca Intesa ad Beograd160-81002-55
Raiffeisen banka ad Beograd265-201031000370695
VTB banka Beograd375-0000000000772-16
Šifra delatnosti02221
Osnovna delatnostProizvodnja i prerada plastičnih masa
Ime i prezime direktoraPavle Strugar
Ime i prezime osobe za kontaktJadranka Mirić
Telefon022/471-116.022/474-650
Faks022/471-116
e-mailrumaplast@rumaplast.com

RUMAPLAST AD RUMA najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
04.03.2016.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rumaplast a.d. , Ruma
24.09.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Rumaplast a.d. , Ruma
09.09.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
03.09.2015.Tip dokumentaObaveštenje o neodržavanju Vanredne skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
07.08.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
24.07.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
06.07.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
30.06.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Rumaplast a.d. , Ruma
21.05.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
08.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Rumaplast a.d. , Ruma
06.05.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
19.09.2014.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Rumaplast a.d. , Ruma
25.07.2014.Tip dokumentaKonsolidovani godišnji izveštaj za 2013. - Dopuna - Rumaplast a.d. , Ruma
27.06.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
22.05.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
22.05.2014.Tip dokumentaIzmene i dopune Statuta - Rumaplast a.d. , Ruma
19.05.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
15.04.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
27.06.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
11.06.2013.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Rumaplast a.d. , Ruma
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.