Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

"TERMOMONT" A.D. NOVI SAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaoca"TERMOMONT" A.D. NOVI SAD
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaKISAČKA 84
NOVI SAD
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.termomont-ad.com
Datum osnivanja07.10.1992.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 17365/2005
Maticni broj08371393
PIB - poreski identifikacioni broj100451980
Tekući računi i banke kod kojih se vodeEurobank EFG250-2030009555031-94
Privredna banka Beograd255-5119-38
Šifra delatnosti04322
Osnovna delatnostPostavljanje vodovodnih, kanalizacionih,grejnih i klimatizacionih sistema
Ime i prezime direktoraBraniša Cvijetić
Ime i prezime osobe za kontaktBraniša Cvijetić
Telefon021/443-613
Faks021/443-614
e-mailtermomont@eunet.rs

"TERMOMONT" A.D. NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|>|>>
19.08.2015.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Termomont a.d. , Novi Sad
28.07.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
15.07.2015.Tip dokumentaObaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Termomont a.d. , Novi Sad
30.06.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
11.05.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
11.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Termomont a.d. , Novi Sad
07.05.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Termomont a.d. , Novi Sad
01.04.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
19.06.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
20.05.2014.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Termomont a.d. , Novi Sad
16.05.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
30.04.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. godinu - Termomont a.d. , Novi Sad
21.10.2013.Tip dokumentaIsključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Termomont a.d. , Novi Sad
29.08.2013.Tip dokumentaPolugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Termomont a.d. , Novi Sad
05.06.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
17.05.2013.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Termomont a.d. , Novi Sad
26.04.2013.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2012. godinu - Termomont a.d. , Novi Sad
24.04.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
19.11.2012.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Termomont a.d. , Novi Sad
27.09.2012.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Termomont a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.