Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Akcionarsko društvo Vojvodinaput ad Novi Sad

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo Vojvodinaput ad Novi Sad
Pravni satus izdavaocaPrivredno društvo- akcionarsko društvo
AdresaJovana Đorđevića 2
Novi Sad
Republika Srbija
Web adresawww.vojvodinaputns.co.rs
Datum osnivanja19.06.1991.
Broj rešenja upisa u sudski registarFi 1778/2000
Maticni broj08040591
PIB - poreski identifikacioni broj100476875
Tekući računi i banke kod kojih se vodeAIK Banka ad Niš105-31770-70
Banca Intesa ad Beograd160-134706-60
NLB banka ad Beograd310-127-26
Šifra delatnosti04211
Osnovna delatnostIzgradnja puteva i autoputeva
Ime i prezime direktoraMarko Cigić
Ime i prezime osobe za kontaktMira Merc
Telefon021/456-677
Faks021/456-195
e-mailoffice@vojvodinaputns.co.rs

Akcionarsko društvo Vojvodinaput ad Novi Sad najnovije informacije

<<|<|1|2|>|>>;
06.07.2010.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
01.06.2010.Tip dokumentaSazivanje godišnje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
14.05.2010.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010.godine - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
19.11.2009.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
11.08.2009.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
08.07.2009.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
19.06.2009.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
16.06.2009.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
18.05.2009.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009.godine - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
14.11.2008.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
21.10.2008.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
13.10.2008.Tip dokumentaObaveštenje o održavanju ponovljene Sednice Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
29.09.2008.Tip dokumentaOdlaganje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
11.09.2008.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
09.09.2008.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
02.09.2008.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
02.07.2008.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
03.06.2008.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
26.05.2008.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
21.03.2008.Tip dokumentaUključenje na VBT - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.